Shop cart
Tiếng Việt English

Sản phẩm công nghiệp

Hỗ trợ trực tuyến

  Tp.HCM Mr.Vũ
0917 525 940
  Tp.HCM Mr Trưởng
0903 313 272
  Binh Duong Mr.Vu
0913843236
  Hải Phòng Ms.Chung
0913 065186
  Hà Nội Mr Xuân An
0904 171 870

Video clip

Nhà phân phối

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

26-06-2015

Tư vấn kinh doanh

Chúng tôi  áp dụng các nguyên tắc cho dịch vụ tư vấn kinh doanh này là để giữ khách hàng và hướng dẫn cho khách hàng thông qua toàn bộ quá trình thiết lập một doanh nghiệp hay nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Hiện nay, dịch vụ này chỉ có ở miền Nam Việt Nam, ở các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ. Dịch vụ này chưa có ở miền Trung hay miền Bắc Việt Nam.

Chúng tôi có tất cả các yếu tố dành cho hoạt động của một công ty, chẳng hạn như tài khoản, kỹ thuật, hành chính, nhân sự, phiên dịch, tiếp thị, nhập khẩu / xuất khẩu, và IT. Do đó, chúng tôi có thể cung cấp đầy đủ chức năng của một công ty trên cơ sở tạm thời, trước khi khách hàng hoàn tất việc thiết lập tất cả các chức năng này. Chúng tôi giúp cho khách hàng bắt đầu mọi thứ từng bước một.

Chúng tôi nhận thấy sự khác nhau trong mỗi doanh nghiệp và công ty, nhằm tìm hiểu khách hàng một cách đầy đủ bao gồm: các mục tiêu của khách hàng, văn hóa doanh nghiệp, phương thức hoạt động, quy trình sản xuất, và khung thời gian. Chúng tôi có văn phòng tạm thời cho khách hàng thuê trong khi chờ để hoàn thành xây dựng nhà máy sản xuất. Dựa vào đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc xin tất cả các giấy phép cần thiết như giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều lệ công ty, đánh giá tác động môi trường, an toàn cháy nổ, ..vv..Không có một áp dụng tiêu chuẩn dành cho tất cả các doanh nghiệp hoặc công ty.

Phạm vi của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm như sau:

Giấy chứng nhận đầu tư

Đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty

Thiết lập công ty và nhà máy sản xuất

Đánh giá tác động môi trường

Hệ thống bảo vệ môi trường và giai đoạn vận hành, bao gồm kiểm tra và phê duyệt cuối cùng.

Xuất nhập khẩu máy móc và thiết bị

Nhập khẩu và xuất khẩu nguyên liệu thô

Đánh giá và phê duyệt an toàn phòng cháy chữa cháy